Ενδιαφέροντα περιστατικά: Βηματοδοτες-Απινιδωτές

Ενδιαφέροντα περιστατικά: Βηματοδοτες-Απινιδωτές

ΧΑΒΕΛΕΣ Ιωάννης
MD, PhD Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολoγίας και Βηματοδότησης ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», Αθήνα