Ενδείξεις και τεχνική παρακέντησης καρδιακού επιπωματισμού Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Ενδείξεις και τεχνική παρακέντησης καρδιακού επιπωματισμού

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος Καρδιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών
Καρδιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών