Ενδείξεις αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων  

Ενδείξεις αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος
MD, PhD, FRCS(Eng),Χειρουργός Ανωτέρου Πεπτικού και Παχυσαρκίας ,Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center,Αθήνα