Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση Οξέος ΑEE Συμπτωματικές Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες Εγκέφαλου (AVM)Χ#Ε Γ#Π 05!! Γ#Π 24!! Γ#Π 02!!

Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση Οξέος ΑEE Συμπτωματικές Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες Εγκέφαλου

ΛΑΓΙΟΣ Κωνσταντίνος
Σμχος (ΥΙ) , Επεμβατική Ακτινολογία – Νευροακτινολογία 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ,Αθήνα