Εμφύτευση βηματοδότη μετά από TAVI Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Εμφύτευση βηματοδότη μετά από TAVI

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος
Διευθυντής ,Καρδιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών

</p