Εμφύτευση βηματοδότη μετά από TAVI Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Εμφύτευση βηματοδότη μετά από TAVI

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών