ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

ΝΤΖΙΩΡΑ Φωτεινή
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος Επιμελήτρια A’ ΕΣΥ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝ Λαϊκό ,Αθήνα