Εμβόλια σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα  Εμβολιασμών 

Εμβόλια σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα  Εμβολιασμών 

ΣΕΡΜΠΗΣ Αναστάσιος
MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία,Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων