Εμβόλια Ένα σκληρό μάθημα από το παρελθόν και η διδαχή που αμετροεπώς λησμονήθηκε Γ#Π 10!! Γ#Π 13!!

Εμβόλια Ένα σκληρό μάθημα από το παρελθόν και η διδαχή που αμετροεπώς λησμονήθηκε

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Πατρών
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Πατρών