Εμβολισμός Υπερτροφίας Προστάτη  Ανατομία, Τεχνική, Αποτελέσματα

Εμβολισμός Υπερτροφίας Προστάτη  Ανατομία, Τεχνική, Αποτελέσματα

ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Ιπποκράτης,
Επεµβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Τµήµα Γ.Ν.”ΤΖΑΝΕΙΟ” ,Πειραιάς,