Εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 και Μεταλλάξεις 

Εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 και Μεταλλάξεις 

ΤΕΡΠΟΣ Eυάγγελος
Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα