Εκτίμηση των Συμπτωμάτων της Νόσου σε Ασθενείς με Κακοήθεια υπό Θεραπεία Ν#Η Κ#Σ Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Εκτίμηση των Συμπτωμάτων της Νόσου σε Ασθενείς με Κακοήθεια υπό Θεραπεία

ΓΑΒΑΛΑ Αναστασία
ΤΕ, MSc©, Μονάδα Ογκολογίας, ΓΝΗ <<Βενιζέλειο-Πανάνειο>> ,Ηράκλειο,Κρήτη