Εκτίμηση της δεξιάς καρδιάς στις συγγενείς καρδιοπάθειες Γ#Π 02!! Γ#Π 17!! Γ#Π 24!!

Εκτίμηση της δεξιάς καρδιάς στις συγγενείς καρδιοπάθειες

ΖΑΧΟΣ ΠαναγιώτηςΚαρδιολόγος Παίδων-Ενηλίκων Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού Ιατρείου και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Γ.Ν.Καρδίτσας Πρώην Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού Ιατρείου και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Γ.Ν.Π. Τζανείου
ΖΑΧΟΣ Παναγιώτης Καρδιολόγος Παίδων-Ενηλίκων Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού Ιατρείου και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Γ.Ν.Καρδίτσας Πρώην Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού Ιατρείου και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Γ.Ν.Π. Τζανείου