Εκπαίδευση των γιατρών στην επικοινωνία του ασθενούς και περιβάλλοντός του 

Εκπαίδευση των γιατρών στην επικοινωνία του ασθενούς και περιβάλλοντός του

ΤΑΤΣΙΩΝΗ Αθηνά
MD ,Αναπληρώτρια καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για την Ερευνα στην Γενική και την Πρωτοβάθμιο Φροντίδα Υγείας,Πανεπιστημίου Ιωαννίνων