Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στα Σχολεία Της  Θεσσαλίας

Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στα Σχολεία Της  Θεσσαλίας

ΠΑΡΙΣΗΣ Χαράλαμπος,
Αρχίατρος Καρδιολόγος , 404 ΓΣΝ, Λάρισα