Εκπαίδευση – Οργάνωση Μονάδας Καρδιο- Ογκολογίας Γ#Π 02!! Κ#Σ

Εκπαίδευση – Οργάνωση Μονάδας Καρδιο- Ογκολογίας

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτριος Dimitrios Farmakis MD PhD FESC FHFA Assoc. Professor University of Cyprus Medical School Λευκωσία Κύπρος
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔημήτριοςDimitrios Farmakis MD PhD FESC FHFA Assoc. Professor University of Cyprus Medical School Λευκωσία Κύπρος