Εκκενωτική Παρακέντηση Υπεζωκοτικής Συλλογής: Ενεργητική ή Παθητική Παροχέτευση; Χ#Ε Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

Εκκενωτική Παρακέντηση Υπεζωκοτικής Συλλογής: Ενεργητική ή Παθητική Παροχέτευση;

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Φωτεινή
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος,Επιμελήτρια Β, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά