Εισαγωγη της Ψηφιακής Ιατρικής στην Ιατρική Εκπαίδευση 

Εισαγωγη της Ψηφιακής Ιατρικής στην Ιατρική Εκπαίδευση 

ΔΑΦΟΥΛΑΣ Γεώργιος
MD, MBA in HSM, PhDc,-Εμπειρογνώμονας Επιτροπής Υγείας ΚΕΔΕ,-Επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ-ΠΘ,-CMO Κέντρο Ικανοτήτων Ψηφιακής Yγείας ΠΥΘeIA