ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ – Βασικές Αρχές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ – Βασικές Αρχές

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑ Ευγενία
Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας , Τμ. Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας. Γ.Ν.. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη