Εισαγωγή στους ακρωτηριασμούς των κάτω άκρων Χ#Ε Α#Η Γ#Π

Εισαγωγή στους ακρωτηριασμούς των κάτω άκρων

ΚΟΤΡΩΝΗ Αικατερίνη
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης MSc, LSFEBPRM Διευθύντρια Κλινικής ΦΙΑπ. ΓΝΑ ΚΑΤ, Αθήνα