Εισαγωγή στη Γενετική της Επιληψίας

Εισαγωγή στη Γενετική της Επιληψίας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης
Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής ,Ιατρικό Τμήμα ,Σχολή Επιστημών Υγείας ,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων