Εισαγωγή στην ESSKA και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Πώς να γίνετε καλύτερος αρθροσκοπικός χειρουργός  Introduction to ESSKA and European Certification Programme How to become a better arthroscopic surgeon  

Εισαγωγή στην ESSKA και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Πώς να γίνετε καλύτερος αρθροσκοπικός χειρουργός  Introduction to ESSKA and European Certification Programme How to become a better arthroscopic surgeon  

ΧΑΝΤΕΣ Μιχαήλ, Michael Hantes
Professor of Orthopaedics,University of Thessaly, Orthopaedic Department Larissa, GREECE.ESSKA 1st Vice-President