Εικονική Πραγματικότητα στην Αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων    

Εικονική Πραγματικότητα στην Αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων

ΣΤΕΦΑΣ Ελευθέριος
PhDc, MSc, FEBRM,Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ, Θεσσαλονίκη