Εθνικό Οικοσύστημα Υγείας και πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Εθνικό Οικοσύστημα Υγείας και πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

ΣΧΙΖΑΣ Χρίστος
Καθηγητής Πληροφορικής, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας – Κύπρος