Εθνική Καταγραφή Αιμοσφαιρινοπαθειών Γ#Π 07!! Γ#Π 15!! Γ#Π 17!!

Εθνική Καταγραφή Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ Έρση Αιματολόγος Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων -Αιμοσφαιρινοπαθειών Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό
ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ Έρση Αιματολόγος Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων -Αιμοσφαιρινοπαθειών- Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό Αθήνα Εrsi Voskaridou Head of Expertise Center in Rare Haematological Diseases-Haemoglobinopathies Laiko General Hospital Αthens GREECE