Εθνικά Δίκτυα Έρευνας και Ιατρικής Ακριβείας

Εθνικά Δίκτυα Έρευνας και Ιατρικής Ακριβείας  

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Νεκτάριος
Βιολόγος ,Καθηγητής,Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας