Εθελοντική προσφορά αίματος στην εποχή της πανδημίας Γ#Π 07!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Ν#Η

Εθελοντική προσφορά αίματος στην εποχή της πανδημίας

ΚΟΥΓΕΛΟΥ Σταματία Αιματολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Κέντρο Αίματος ΠΓΝ Πατρών
Αιματολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Κέντρο Αίματος ΠΓΝ Πατρών