Εγγραμματοσύνη της υγείας, είναι πράγματι απαραίτητη ???  

Εγγραμματοσύνη της υγείας, είναι πράγματι απαραίτητη ??? 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Βασίλειος
Παθολόγος Ογκολόγος Διευθυντης Γ’ Ογκολογικής Κλινικής,Νοσοκομείο METROPOLITAN, Αθήνα