Δύσπνοια στα ΤΕΠ :ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Δύσπνοια στα ΤΕΠ :ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ Ευαγγελία
Επιμελήτρια Α , Γ’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ‘’Η ΣΩΤΗΡΙΑ’’, Αθήνα