Δύσκολος απογαλακτισμός από τον μηχανικό αερισμό  

Δύσκολος απογαλακτισμός από τον μηχανικό αερισμό 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μαρία
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος MD, PHD,Α’ Επιμελήτρια , Α’ ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη