Δύσκολες ρωγμές Χ#Ε Γ#Π 12!! Γ#Π 20!!

Δύσκολες ρωγμές

Dr ΔΕΡΒΕΝΗΣ Νικόλαος
MD, MSc, PhD, FEBO, Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη Clinical Directorate Professional Services, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool, Liverpool