Δότες οργάνων μετά από κυκλοφορικό θάνατο 

Δότες οργάνων μετά από κυκλοφορικό θάνατο 

ΜΠΟΛΕΤΗΣ Ιωάννης
Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή,Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό» ,Αθήνα Πρόεδρος ΔΣ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου