Δωρεά οργάνων: Ο κρίσιμος ρόλος της ΜΕΘ  ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Δωρεά οργάνων: Ο κρίσιμος ρόλος της ΜΕΘ  ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Γεωργία
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος,Διευθύντρια ΕΣΥ,Α΄ ΜΕΘ ΓΝΘ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”Θεσσαλονίκη