Δυσφορία του φύλου (Gender dysphoria) Ασυμφωνία του φύλου (Gender incongruence ) Γ#Π Χ#Ε Π#Ε Γ#Π 09!!

Δυσφορία του φύλου (Gender dysphoria) Ασυμφωνία του φύλου (Gender incongruence )

ΣΚΟΡΔΗΣ Νίκος
MD, PhD ,Καθηγητής Παιδιατρικής.,Παιδοενδοκρινολόγος, Διευθυντής Παιδοενδοκρινολογίας,Λευκωσία,Κύπρος