Δυσλειτουργία του Διαφράγματος σε Αποφρακτικού Τύπου Ασθενείς: Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης και προσεγγίσεις  

Δυσλειτουργία του Διαφράγματος σε Αποφρακτικού Τύπου Ασθενείς: Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης και προσεγγίσεις

ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ Δημήτριος
Υποψήφιος Διδάκτωρ , Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ( Πα.Δ.Α)