Δυσλειτουργία της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας στο σακχαρώδη διαβήτη Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus Γ#Π 09!! Γ#Π 02!!

Δυσλειτουργία της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας στο σακχαρώδη διαβήτη Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Αλέξανδρος Alexandros Anyfantakis MD PhD Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Αλέξανδρος Alexandros Anyfantakis MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας