ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ  Νόσος Στελέχους

ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ  Νόσος Στελέχους

ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ Σωτήριος
Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας, Αθήνα