Δυνατότητες Λαπαροσκόπησης και Ρομποτικής Χειρουργικής Ήπατος Κ#Σ Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Χ#Ε Μ#Ν

Δυνατότητες Λαπαροσκόπησης και Ρομποτικής Χειρουργικής Ήπατος

ΠΕΤΡΑΣ Παναγιώτης Χειρουργός Επιμελητής A’ ΕΣΥ Ε΄Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική AΠΘ Honorary Consultant HPB Surgeon Central Manchester University Hospital Trust
Χειρουργός Επιμελητής A’ ΕΣΥ Ε΄Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική AΠΘ Honorary Consultant HPB Surgeon Central Manchester University Hospital Trust