Δυνατότητες και προκλήσεις στην έρευνα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών

Δυνατότητες και προκλήσεις στην έρευνα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών

ΜΠΙΚΙΚΟΥ Μαρία
Ψυχολόγος , MSc Κλινική Ψυχική Υγεία, ΑΠΘ,Θεσσαλονίκη