Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική Η πρόσφατη κλινική εμπειρία στο ΑΝ «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκης Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23!!

Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική Η πρόσφατη κλινική εμπειρία στο ΑΝ «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΑΘΑΣ Θεόδωρος
Επιμελητής Α’ Πυρηνικής Ιατρικής