Διλήμματα στην αντιμετώπιση βαρέως οφθαλμικού τραύματος Χ#Ε Γ#Π 12!! Γ#Π 20!!

Διλήμματα στην αντιμετώπιση βαρέως οφθαλμικού τραύματος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ευάγγελος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος FEBO, Υπευθ. Τμήματος Αμφιβληστροειδούς, 251 Γ.Ν Αεροπορίας, Αθήνα