Διερεύνηση του επώδυνου ισχίου…

Διερεύνηση του επώδυνου ισχίου…

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σταμάτιος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Τραυματολόγος,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Διευθυντής B’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γ. Ν. Α. ΚΑΤ Αθήνα, Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2018