Διερεύνηση πριν από ART Παρουσίαση περιστατικού &  Κατευθυντήριες οδηγίες

Διερεύνηση πριν από ART Παρουσίαση περιστατικού &  Κατευθυντήριες οδηγίες

ΞΕΝΙΔΗΣ Θεόδωρος1,&ΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μιχαήλ2
1ΞΕΝΙΔΗΣ Θεόδωρος ,Μαιευτήρ-Γυναικολόγος ,Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική ΑΠΘ 2ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μαιευτήρ – Χειρ. ΓυναικολόγοςΕιδικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αναπληρωτής Κλινικός Υπεύθυνος EMBRYOLAB