Διερεύνηση Ορθοκυτταρικών Αναιμιών 

Διερεύνηση Ορθοκυτταρικών Αναιμιών 

ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ Παναγιώτα
Ιατρός Βιοπαθολόγος,Ιατρόπολις Διαγνωστικά Εργαστήρια,Αθήνα