Διερεύνηση και απόκριση σε περίπτωση τροφιμογενών επιδημιών -Παράδειγμα διατομεακής συνεργασίας υπό το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

Διερεύνηση και απόκριση σε περίπτωση τροφιμογενών επιδημιών -Παράδειγμα διατομεακής συνεργασίας υπό το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

ΜΕΛΛΟΥ Κασσιανή
RN, MPH, PhD,Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα ,Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας