Διαχωρισμός της Καρωτίδος : ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ   Ή   ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ? 

Διαχωρισμός της Καρωτίδος : ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ   Ή   ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ?

ΠΛΩΜΑΡΊΤΟΓΛΟΥ Ανίκα
Νευρολόγος ,Αν. Διευθ. Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία,Αθήνα