Διαχείριση COVID (+) Ασθενούς στην Κοινοτητα Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π Ν#Η

Διαχείριση COVID (+) Ασθενούς στην Κοινοτητα

ΚΑΖΑΝΑΣ Κοσμάς
MD, MSc, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Υπεύθυνος πνευμονολογικής κλινικής, Euromedica Kυανούς Σταυρός