Διαχείριση Υπο- και Υπερ- νατριαιμίας 

Διαχείριση Υπο- και Υπερ- νατριαιμίας

ΜΠΑΛΑΦΑ Όλγα
Διευθύντρια ΕΣΥ-Νεφρολόγος,Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων