Διαχείριση των Υγειονομικών Αποβλήτων των Ογκολογικών Τμημάτων Γ#Π 13!! Γ#Π 10!! Κ#Σ

Διαχείριση των Υγειονομικών Αποβλήτων των Ογκολογικών Τμημάτων

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
Νοσηλεύτρια Ειδικών Μονάδων Γαστρεντερολογίας Χημειοθεραπείας Γ.Ν. Καρδίτσας