Διαχείριση του Αεραγωγού στο Γενικό Πληθυσμό Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 01!!

Διαχείριση του Αεραγωγού στο Γενικό Πληθυσμό

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Αγγελική
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Αγγελική , Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ»